นครพนม-กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลบริจาคโลหิต ‘ให้โลหิต ให้ชีวิต’

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าบริจาคโลหิตให้กับ นางสาว เนตรนภา ผาลี อายุ 27 ปี ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งและมีความต้องการโลหิตที่จะใช้ในการผ่าตัดในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่ง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ยอดโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 2,250 CC จาการที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในครั้งนี้ ทำให้ผู้ป่วย , ญาติของผู้ป่วย และบุคคลากรทางการแพทย์ มีความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 จะยังคงดำรงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามแนวทางจิตอาสา รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในยามทุกข์ยาก

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13