จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 11 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 3 รายนอกพื้นที่ 8 ราย


วันที่ 19 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม19+1 รายเท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ 8 ราย ในพื้นที่ 3 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,815 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 138 ราย หายป่วยแล้ว 2,658 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 290 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 2 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จังหวัดชลบุรี 1 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย ปราจีนบุรี 2 ราย ฉะเชิงเทรา 2 ราย และชุมพร 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 60 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 75 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 3 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
บริหารเตียงใน รพ.322 เตียง รพ.สนาม 371 เตียง และศูนย์โควิดชุมชน 1,493 เตียง ว่าง 2,008 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 153,722 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 95,363 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย