หนองบัวลำภู(ชมคลิป)พ่อครูแม่ครู 45 ชีวิต ป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ‘เป็นปลื้ม’ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ

พ่อครูแม่ครู 45 ชีวิตที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นปลื้ม ?? สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตน้ำตาคลอ”ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันนี้(19 กย.64)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางธัญญพัฒน์ ศรีเสมอ รักษาการแทน ผอ.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)มีโครงการครูช่วยครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (สกสค.จ.หนองบัวลำภู)ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการที่เจ็บป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (สกสค.จ.หนองบัวลำภู)พร้อมชมรมครูนอกประจำการจังหวัดหนองบัวลำภู และชมรมครูนอกประจำการอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส. ผู้สูงอายุ หรือที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 อำเภอ เข้าร่วมโครงการและที่ตกหล่นเพิ่มเติม รวม 45 คนโดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งในแต่ละคนอดีตเป็นข้าราชการครู และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษามามากมาย แต่ด้วยอายุขัยและมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต้องต่อสู้กับชีวิตมาร่วม 10 ปี บางคนถึงขั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียง และบางคนสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง

นางธัญญพัฒน์ ฯรักษาการแทน ผอ.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่คณะกรรมการฯลงพื้นที่เยี่ยมใน 45 ชีวิตพบเห็นสภาพบางคนหมดหวังและท้อแท้ในชีวิต แต่หลังจากได้พบปะสนทนาเรื่องเก่าในอดีตสมัยร่วมงานกันมาทำให้เห็นภาพแห่งรอยยิ้มบนคราบน้ำตา พร้อมขอบคุณที่เพื่อนครูและผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการมาเยี่ยมเยือนและไม่ทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ถึงแม้นว่าจะเจ็บป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่ก็ยังโชคดีที่มีคนในครอบครัวให้การดูแลและช่วยเหลือในทุกๆด้าน จึงอยากจะให้ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ตลอดไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู