(ชมคลิป)ทหารเลยร่วมภาคเอกชนสานโครงการ“มทบ.28 คนไทยไม่ทิ้งกัน”


วันที่ 17 ก.ย.64 ที่ศาลาประชาคม บ้านเอราวัณ หมู่ 7 ตำบลผานทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย พันเอก ปริชญ์ สุคันธศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับปลัดอำเภอเอราวัณ ปลัดเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมภาคเอกชนนำโดย นางสาวฐิตารีย์ เศียรเจริญพร ตัวแทนศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 2 และ นายชาญยุทธ์ สั่งข์ทอง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเลย ร่วมกันมอบสิ่งของแก่ อดีตทหารผ่านศึกผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาส 4 คน
พันตรีหญิง กรรณิการ์ รูปหอม หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวรายงานว่า วันนี้ใด้ลงพื้นที่บ้านเอราวัณ หมู่ 7 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อจัดกิจกรรม “มทบ.28 คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมกับภาครัฐและภาคอกชน ก่อนหน้านี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 28 ได้ลงพื้นที่และทำประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา ของชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน และผู้แทนภาคเอกชน ซึ่งสภาพปัญหาที่พบเห็น บ้านเอราวัณมีประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป โดยมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ผลจากการทำประชาคม พบผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนคือ อดีตพลทหาร ทองอินทร์ โรมพันธ์ ทหารกล้าผู้ผ่านสมรภูมิสงครามที่ลาว แต่เนื่องจากอดีตพลทหารทองอินทร์นั้น มีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ประกอบกับมีฐานะอยากจน ที่ประชุมจึงมีมติให้เป็นผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นับได้ว่าเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเข้าไปรับทราบปัญหาและแสวงหาหนทางในการช่วย ระยะสั้นและระยะยาวต่อไป
ทั้งนี้ ตัวแทนศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 2 ได้มอบรถวีลแชร์ แก่อดีตทหารผ่านศึก แว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ และหน้ากากอนามัยแก่ ผู้ป่วยติดเตียง และชาวบ้านที่มาร่วมงานทุกท่าน
ด้านหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 28 กล่วว่า มทบ.28 เลย ได้ดำเนินการสืบค้นทหารผ่านศึก หรือหทหารปลดประจำการที่รับใช้ชาติ ที่ประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตทั้ง 14 อำเภอในจังหวัดเลย เพื่อให้การช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไป
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย