ชัยภูมิ(ชมคลิป)รพ.หนองบัวระเหว ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอสว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีน พระราชทาน ซิโนฟาร์ม เพื่อ เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน

รพ.หนองบัวระเหว ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอสว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีน พระราชทาน ซิโนฟาร์ม
เพื่อ เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน ณ.หอประชุมเฉิดตะวัน รพ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหวร่วมกับสาธารณะสุขอำเภอหนองบัวระเหว ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีน พระราชทาน ซิโนฟาร์ม เดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือส่วนหนึ่งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.หนองบัวระเหว และส่วนหนึ่งให้ทีมแพทย์ออกฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึงที่บ้าน โดย รพ.หนองบัวระเหว ได้ทำการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน 120 คนและฉีดวัคซีนชิโนแวคให้กับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปจำนวน 400 คนพร้อมเดินฉีดให้ทุกคนอย่างทั่วถึงเพื่อจะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่สามารถเปิดประเทศให้ได้โดยเร็วต่อไป
ด้าน นพ.เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ กล่าวว่าในช่วงของการเกิดโรคระบาด โควิด -19 นี้ทางโรงพยาบาลหนองบัวระเหวได้ขอเชิญ ประชาชนในกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง คือ โรคเบาหวาน โรคลอดเลือดหัวใจ โรคทางเดินหายใจอุดตันโรคปอด โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคไตเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์ มากกว่า12 สัปดาห์กลุ่มนี้ถ้าหากได้รับเชื้อก็จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นๆดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกคนมารับวัคซีนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยกันเนื่องจากว่าทาง รพ.เรามีวัคซีนที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแล้ว เพื่อที่จะได้เปิดประเทศได้เร็วขึ้นในโอกาสต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน0