(ชมคลิป)จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 12 ราย นอกพื้นที่ 9 ราย ในพื้นที่ 3 รายบุคลากรในพื้นที่ 1 ราย


วันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้ายการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่าวยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 19+1 รายเท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ 9 ราย ในพื้นที่ 3 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน 2,774 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4,068 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 154 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,601 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 290 ราย วันนี้หายส่งตัวกลับบ้าน 9 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ กรุวเทพฯ 6 ราย ชลบุรี 1 ราย นนทบุรี 1 ราย และ สมุทรปราการ 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 64 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 78 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 12 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 336 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 371 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,508 เตียง เตียงว่าง 2,018 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 150,411โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 92,495 โด๊ส
นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่าวยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าว ขอเชิญชวน ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยง(608) เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ให้เร่งมาฉีดวัคซีน ซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปจะมีวัคฉีดเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก และขอให้ผู้ที่มีนัดเดิม และมีการเปลี่ยนแปลงนัดใหม่ กรุณาอยาสลืม ให้ไปตรงตามนัดด้วย รายละเอียดได้ฝากสื่อมวลชนไปกับหนังสือฉบับนี้

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย