จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 12 ราย นอกพื้นที่ทั้ง 9 ราย ในพื้นที่ 3 รายสถานการณ์นิ่ง


วันที่ 5 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตสะสม 18+1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ 12 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน 2,663 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 360 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,285 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 284 ราย วันนี้ส่งผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 78 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ กรุงเทพฯ 6 ราย ปทุมธานี 2 ราย อุดรธานี 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 183 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 160 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 17 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 380 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 371 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,517 เตียง เตียงว่าง 1,990 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 126,464 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 71,419 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย