อุดรธานี-สนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

เจ้าหน้าที่โครงการฯบ้านนาตาด – นาโปร่งร่วมมอบบ้านและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนยากจน “ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ”

พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง ร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการอำเภอวังสามหมอ และเทศบาลตำบลบะยาว ทำการมอบบ้านและสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนยากจน “ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ” ณ บ้านน้อยพัฒนา ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และในวันเดียวกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมผู้พิการและครอบครัว พร้อมทั้งได้มอบรถเข็นคนพิการ และได้หาหนทางช่วยเหลือ โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอวังสามหมอ เป็นประธานในการมอบบ้านและมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้ประชาชนยากจน และผู้ป่วย(พิการ)รายดังกล่าว จากการที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง , ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธีมอบบ้าน “ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ” ทำให้ประชาชนผู้ยากจนและผู้ป่วย(พิการ) ญาติของผู้ป่วย และประชาชนในพื้นที่ มีความปลาบปลื้ม และดีใจเป็นอย่างมาก ที่ทางหน่วยงานของ กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยข้องได้เข้ามาให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13