หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผวจ.มอบธงฟ้า “หมู่บ้านเข้มแข็งปลอดโควิด-19”

ดร.ประยูรฯนอภ.เมืองหนองบัวลำภู สุดยอดไอเดีย ผวจ.มอบธงฟ้า”หมู่บ้านเข้มแข็งปลอดโควิด-19(หมู่บ้านสีฟ้า)ใน 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ว่าที่ผ่านมาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ให้แนวทางและนโยบายในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมกันอย่างไรภายหลังสถานการณ์การแพร่เชื้อนำวันทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกพื้นที่ โดยในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชนได้ประชุมประชาคมด้วยกันและตกลงใจในการปฎิบัติร่วมกันในหมู่บ้าน ชุมชนโดยใช้หลัก “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน)

ดร.ประยูรฯนอภ.เมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับแนวทางในการปฎิบัติในแต่ละหมู่บ้าน เริ่มกระบวนตั้งคณะทำงานในหมู่บ้าน เป็นฝ่ายๆ อาทิ คณะทำงานสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อปฎิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกติกา”ธรรมนูญหมู่บ้าน” คณะทำงานการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019(ผู้ป่วยติดเชื้อฯ ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกราย) คณะทำงานสร้างความยั่งยืนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ การสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

สุดท้ายคณะทำงานประเมินผลหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดโควิด-19 (มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผอ.รพ.สต.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เกษตรตำบล พัฒนากรตำบล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ในพื้นที่เป็นคณะทำงานและเลขานุการ) เพื่อประเมินผลประกาศเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดโควิด-19(หมู่บ้านสีฟ้า) ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินคือ หมู่บ้านจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในพื้นทุกรายหมู่บ้าน(ไม่รวมบุคคลที่ป่วยติดเชื้อฯจากจังหวัดอื่นๆมารักษาที่บ้าน) ซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อฯดังกล่าวต้องได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกรายทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย(CI) HI) และหมู่บ้านมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแยกบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือจังหวัดเสี่ยงเข้าสู่สถานที่กักกันตัวชุมชน(CQ หรือ HQ)

ซึ่งในวันนั้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้รับเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกันมอบธงสีฟ้า”หมู่บ้านเข้มแข็งปลอดโควิด-19(หมู่บ้านสีฟ้า)ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 2 ตำบล 15 หมู่บ้านของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ณ โรงเรียนดอนนาดี ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ผ่านมา ดร.ประยูรฯกล่าวด้วยความชื่นชมยินดี
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู