ขอนแก่น-รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น เร่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ล็อตที่ 2 กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม.และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า จำนวน 282 คน ตำรวจและทหารด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 17 คน และกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 14 คน รวมทั้งหมด จำนวน 313 คน โดยกำหนดฉีดเข็มที่ 1 ในวันที่ 22-23 เมษายน 2564 นี้

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร กล่าวว่า ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในโอกาสข้างหน้านี้ ถือเป็นกระบวนการในการป้องกันโควิด-19 ที่ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับขั้นตอนที่สาธารณสุขได้กำหนดไว้ ในการจัดพื้นที่และขั้นตอนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทางคณะกรรมการได้จัดพื้นที่ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดให้มีการวัดอุณหภูมิ รับบัตรคิวสแกน QR Code หมอพร้อม ทำบัตรตรวจโรค ซักประวัติ พบแพทย์ ฉีดวัคซีน สังเกตอาการ พบแพทย์หลังได้รับการฉีดวัคซีน และรับบัตรนัด โดยจัดในรูปแบบ One Stop Service.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น