นครพนม (ชมคลิป) พบผู้ป่วยโควิด ลด รักษาหายจำนวนมาก คาด 2 สัปดาห์ปิดโรงพยาบาลสนามได้


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิดของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 31 ของโลก ในส่วนของจังหวัดนครพนมวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 26 ราย เป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 17 ราย ผู้ป่วยในพื้นที่ 9 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 4,428 ราย รักษาหาย 3,595 ราย กำลังรักษาอยู่ 814 รายและเสียชีวิตสะสม 19 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนผู้ที่รักษาหายได้กลับบ้านมีปริมาณที่มากกว่าการพบผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน จึงถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะนั้นหมายถึงจังหวัดของเราประสบผลสำเร็จในการดูแลและเฝ้าระวังป้องกัน ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมคลายความกังวลไปได้มาก แต่อีกส่วนที่ต้องตระหนักและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในแต่ละพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ คือการติดเชื้อในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ดังนั้นในส่วนนี้จึงได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน เพื่อเข้าไปดูแล สอดส่อง ติดตามข้อมูลข่าวสารพี่น้องประชาชนที่กลับมาแล้วให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีหลุดรอดหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบได้ โดยปัจจุบันจังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนม แบ่งเป็นมาตรการจังหวัดสีแดง 61 จังหวัดและจังหวัดสีเหลือง 15 จังหวัด ฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนที่จะเข้ามาศึกษาให้ดีเพราะไม่อยากให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่
ด้านนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากแนวโน้มการพบผู้ป่วยลดลงและมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มมากขึ้น ทำให้จังหวัดนครพนมมีจำนวนเตียงในการรักษาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงคาดว่าถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นอยู่ในลักษณะเช่นนี้ประมาณ 2 สัปดาห์ จำนวนเตียงในการรักษาคงมีเพียงพอ และคงไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามอีกต่อไป ขณะที่การฉีดวัคซีนให้ประชาชนจังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดไปแล้ว 104,463 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.56 ของประชากรทั้งหมด โดยบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ไปแล้ว 4,152 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 5,195 คน และในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่ กรณีพบผู้ติดเชื้อในตลาดสดนั้นได้ปฏิบัติการเชิงรุก เก็บตัวอย่างเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในผู้ที่ไปใช้บริการ ซึ่งปรากฏว่าทุกคนมีผลเป็นลบจึงไม่น่าเป็นห่วงในส่วนนี้เพราะคาดว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ในส่วนคลัสเตอร์ของพนักงานขนส่งสินค้ารถบรรทุก ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ค่อนข้างสูง ประมาณ 50 ราย ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกและให้กักตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว รวมถึงปัจจุบันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้มีการปรับมาตรการสำหรับการปฏิบัติของพนักงานรถบรรทุกที่เมื่อจะเข้าพื้นที่ต้องมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดจากต้นทางทุกรายเพื่อรับรองก่อนเข้าพื้นที่ ซึ่งจะมีด่าน 4 มุมเมืองตั้งอยู่โดยรอบเพื่อตรวจเช็คก่อนจะอนุญาตให้เข้ามาในจังหวัด รวมถึงมีมาตรการจัดระเบียบลานจอดรถบรรทุกใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม