(ชมคลิป)จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 24 รายนอกพื้นที่ 20 ในพื้นที่ 1 ราย แนวโน้มลดลง


วันที่ 27 ส.ค.64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้ายการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังวหัด นายแพทย์ยอดลักษณ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย ร่วมกันแถลงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 24 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย และนอกพื้นที่ 23 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 12 ราย ผู้ป่วยต่างจังหวัดมารักษาที่เลย 1 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,520 ราย ผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง 3,553 กำลังรักษาตัวอยู่ 621 ราย หายป่วย 1,887 ราย วันนี้ส่งตัวกลับบ้าน 70 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 295 ราย วันนี้มีผู้ป่วยส่งกลับบ้าน 70 ราย โดยผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากกรุงเทพฯ 11 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย ชลบุรี 4 ราย ปทุมธานี 1 ราย ระยอง 3 ราย สมุทรปราการ 2 ราย และ อ่างทอง 1 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ (608) รวมทั้งจังหวัดแล้ว 156,499 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 109,127 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 42,976 โด๊ส
นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังวหัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในฐานะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตเปิดตลาดนัดลอตเตอรี่ทีอำเภอวังสะพุง ได้ลงพื้นที่พร้อมกับกรรมการจากหลายฝ่าย มีฝ่ายปกครองอำเภอวังสะพุง เจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ฯลฯ ตรวจสอบสถานที่ ที่พ่อค้าขายส่งตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเข้มงวด พ่อค้าที่มาขาย ต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ระหว่างแผงขาย ต้องทำที่กั้น เว้นระยห่าง 2 เมตร และยังมีรายละเอียดอีกมากมาย หลังจากนั้นจะต้องเข้าเสนอยังคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาต่อไป
ด้านนายแพทย์ยอดลักษณ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย เปิดเผยว่า หลังจากทางรัฐบาลปิดแคมป์คนงาน ล๊อกพื้นที่ 12 จังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ และให้คนงานกลับภูมิลำเนาเพื่อกลับไปรักษาที่บ้านเกิด ทำให้ช่วง 2 สัปดาห์แรกมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงสุด และระยะ 2 สัปดาห์หลัง มีแนวโน้มที่ดีผู้ป่วยลดลงตามลำดับ เตียงที่เตรียมรับคนไข้ ใน รพ.หลักตามอำเภอ เตียงสนาม 6 แห่ง และศูนย์โควิดชุมชน มีเตียงเหลือกว่า 70 % เตียงสนามบางแห่งว่าง
นอกจากนี้ยังมีตารางนัดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นวัคซีน AstraZeneca ที่ผู้ป่วยต้องเช็คเวลานัดหมาย ส่วนผู้ที่มีภารกิจ ไม่สามารถ มารับการฉีด ต้องแจ้งเลื่อนนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่ รพ.นั้นๆ ซึ่งประกาศในหลายช่องทาง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อทุก รพ. รวมทั้งฝากประชาสัมพันธ์ไปกับสื่อมวลชน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย