จ.เลย พบติดเชื้อพุ่ง 45 ราย ในพื้นที่ 1 ราย ขอรักษาจากนอกพื้นที่ 44 ราย สถานการณ์ทรงตัว


วันที่ 21 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลยแถลงข่าวเป็นเอกสาร พบผู้ป่วยติดเชื้อต่างพื้นที่เข้ามาขอรับการรักษา 45 ราย ในพื้นที่ 6 ราย ไม่พบพบผู้เสียชีวิต มีสะสมเสียชีวิตรวมเป็น 9 ราย รักษาตัวอยู่ 780 ราย หายป่วยแล้ว 1,545 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 รวม 2,334 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม 3,324 ราย ต้องติดตามอีกจำนวน 213 ราย วันนี้หายป่วยกลับบ้าน 223 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 45 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น 39 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 6 ราย กระจายไปเกือบทุกอำเภอ รอบนี้มากสุดที่อำเภอภูหลวง 14 ราย และเชียงคาน 11 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 536 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 209 ราย และมีอาการปอดอักเสบรุนแรง 35 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 6 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 441 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 371 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,512 เตียง เตียงว่าง 1,618 เตียง
วัคซีนทางจังหวัดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนรวม 137,644 โด๊ส ฉีดเข็มที่1 จำนวน 104,488 โด๊ส ,ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 28,708 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย