ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) ผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ ร้อยเอ็ด นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ากว่า 3 แสนบาท มอบช่วยเหลือศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน15 แห่ง

ผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ ร้อยเอ็ด นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ากว่า 3 แสนบาท มอบช่วยเหลือศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน15 แห่ง ” COVID 19 เราต้องรอด # SAVEFAMILY “

นางมาริชชญา เกษตรสิงห์ ผู้จัดการ บริษัท เคหะภัณสินทวี พิโกไฟแนนซ์ จำกัด พร้อมด้วย น.ส.ปิยาภรณ์ เกษตรสิงห์ น.ส.พิชาพร เกษตรสิงห์ กรรมการฯ นำคณะและพนักงานของบริษัทนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบช่วยเหลือแก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ทุกแห่งในพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่ิองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมีนายโชคชัย วัฒนกูล นอภ.สุวรรณภูมิ นายคณพศ นิธิธนาดล ปลัดอาวุโสฯ นายทวีศักดิ์ สายุทธ์ สาธารณสุขอำเภอร่วมกิจกรรมส่งมอบ

นางมาริชชญา เกษตรสิงห์ กล่าวว่าเราเป็นผู้ประกอบการ อยู่ในพื้น มากว่า20 ปี เป็นสมาชิกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง เราจึงมีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบใน
ทุกมิติ มีผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิตจำนวนมาก ธุรกิจ ร้านค้าแรงงาน ทุกสาขาอาชีพ ต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าประชาชน ขาดรายได้ ใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบาก เห็นภาพจากสื่อต่างๆในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น ป่วยแล้วไม่มีเตียง นอนรอเตียง เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเห็นแล้วไม่สบายใจ

เราจึงไม่อาจนิ่งดูดายได้ เมื่อพี่น้อประชาชนเดือดร้อนและต้องการกำลังใจ ต้องการความช่วยเหลือ เราจึงอาสาที่จะเข้าไปช่วยเหลือ เบื้องต้นได้ติดต่อสอบถามข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อของอำเภอถึงปัญหาความต้องการต่างๆและได้ออกสำรวจศูนย์พักคอยต่างๆ ว่ามีผู้ป่วยเท่าไหร่ ขาดเหลืออะไรบ้าง และเห็นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานกันเข้มแข็งเหน็จเหนื่อยกันมาก จึงเป็นที่มาของการจัดหาสิ่งของที่จำเป็นออกไปช่วยเหลือ ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว เจลแอลกอฮอล์ แมสก์ ปรอทวัดไข้ ชุด PPE และอื่นๆ อีกจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 269,999 บาท
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้วจาก นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย 15 เครื่อง มอบให้กับศูนย์พักคอยทุกตำบลในพื้นที่รวม15 แห่ง มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน บุคลากรทางการแพทย์ อสม.และประชาชนจิตอาสา ในแน่ละศูนย์ให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณคณะฯ ที่เล็งเห็นปัญหาและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโควิด19 พร้อมกล่าวเชิญชวนประชาชน หรือผู้มีจิตศรัทธา ให้ออกมาช่วยกันคนละไม้ละมือ ตามกำลังศรัทธา ซึ่งจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ผ่านพ้นไปด้วยดี

นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวว่าปัจจุบันอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เฉลี่ยวันละ100 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอ ซึ่งมีสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ ได้ดำเนินการตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยครบ15 ตำบล จำนวน16 แห่ง แต่ปัญหาที่พบ หลายตำบลเตียงไม่เพียงพอ บางตำวลชาวบ้านออกมาช่วยกันทำขึ้นเอง

นายทวีศักดิ์ สายุทธ์ สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูม เปิดเผยว่า ตอนแรกการบริหารจัดการศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 มีปัญหาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ แต่ขณะนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาต่างๆลดลง ศูนย์ฯพักคอยที่เรามีอยู่ในแต่ละตำบลก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โอกาสนี้ต้องขอคุณ คุณมารืชชญา เกษตรสิงห์ ผู้จัดการ บริษัทเคหะภัณสินทวี พิโกไฟแนนซ์ จำกัด อ.สุวรรณภูมิ และคณะที่ได้นำอุปกรณ์ ที่จำเป็นมามอบช่วยเหลือ อันจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้นถึงแม้จะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของอำเภอสุวรรณภูมิเพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่เสี่ยง ปัจจะบันมีกว่า 400 ราย รักษาตัวในรพ.สุวรรณภูมิ 97 ราย ที่ รพ.สนามรร.กระดิ่งทอง 90 ราย รพ.สนามหอประชุมอำเภอ 20 ราย หายป่วยสะสมกลับบ้านแล้วกว่า 200 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย
วินัย วงศ์วีระขันธ์ / ข่าว ภาพ

#อีสานเดลี่ออนไลน์