สกลนคร-มอบบ้าน โครงการก่อสร้าง “บ้านกาชาดสานฝัน ปันสุข” ให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้าน โครงการก่อสร้าง “บ้านกาชาดสานฝัน ปันสุข” ให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระเกียรติ พระบรมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ให้แก่ นางสาว ยุพิณ นามสุทโธ ณ บ้านสมบูรณ์ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในวันเดียวกันนี้ได้ร่วมกับเกษตรกรอำเภอบ้านม่วง ในการตรวจเยี่ยมแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร ของเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านท่าห้วยหลัว ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกประมาณ 2 ไร่เศษ จากการที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร , หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำพิธีมอบบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาดสานฝัน ปันสุข” ให้แก่ผู้ยากไร้ ทำให้นางสาว ยุพิณ นามสุทโธ และประชาชนในพื้นที่ มีความปลาบปลื้ม และดีใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยทหารจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยงานราชการอื่นๆในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในครั้งนี้ ดังคำกล่าวว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุโอกาส ”
ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13

 

#อีสานเดลี่ออนไลน์