(ชมคลิป)สกสค.หนองบัวลำภู ช่วย 44 ชีวิตครู

ครูช่วยครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ห่วงหาเอื้ออาทร”ครูช่วยครู”

นางธัญญ์พัฒน์ ศรีเสมอ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการครูช่วยครู(ข้าราชการบำนาญ) ทั้ง 6 อำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมครูเกษียณที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ข้าราชการครูวัยเกษียณที่อยู่ในวัยชราตามอายุขัย ซึ่งจะมีเพียงคนในครอบครัวเฝ้าดูแล โครงการนี้เจ้าตัวและญาติเป็นปลื้มที่เรายังมีคนห่วงหาและนึกถึง เมื่อยังมีชีวิตอยู่ และห่วงหาเอื้ออาทร”ครูช่วยครู”ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 36 คน อย่างผู้ทรงคุณค่า

นางธัญญ์พัฒน์ฯรักษาการแทน ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการครูช่วยครู ดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีขวัญ กำลังใจ และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ให้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้บุตรหลาน หรือผู้ดูแล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง มีขวัญและกำลังใจในการดูแลครูที่ป่วยมากขึ้น โดยวันนี้ลงพื้นที่เยี่ยมนายเสถียร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อายุ 83 ปี และ นายทองคูณ มูลศาสตร์ ซึ่ง 2 ท่านเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ให้สัมภาษณ์ในแนวเดียวกันว่าดีใจที่ สกสค.มีโครงการดๆอย่างนี้ และขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอและตลอดไป

นางธัญญ์พัฒน์ฯรักษาการแทน ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับเป้าหมายดำเนินการ สกสค.หนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงานโครงการครูช่วยครู(ข้าราชการบำนาญ) ทั้ง 6 อำเภอ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบุคลากรทางการศึกษาที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในพื้นที่ 6 อำเภอ ในเบื้องต้นพบครูที่ป่วยและช่วยเหลือตนเองได้บ้างไม่ได้บ้าง 44 คน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกที่ดี ได้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น- ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมโครงการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ประเภทที่ว่า”เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู