ขอนแก่น-ทหารจัดกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ทหารจัดกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ในการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสนาม
ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น กำลังพลทหารจิตอาสากรมทหารราบที่ 8 เข้าช่วยสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ที่ได้รับสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งช่วยจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 26 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยจัดสรรในวันนี้คือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เตียงสนามและสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในส่วนของการติดเชื้อในจังหวัด และประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง อีกทั้งรับผู้ป่วยโควิด- 19 จากพื้นที่สีแดงเข้มกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะสวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามารับการรักษา จะได้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากการปฏิบัติในครั้งนี้ หน่วยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พร้อมได้รับความขอบคุณ และชื่นชมที่หน่วยได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย กรมทหารราบที่ 8 พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8
#อีสานเดลี่ออนไลน์