กาฬสินธุ์ – ธารน้ำใจหลั่งไหลสู้ภัยโควิดเฉลิมพระเกียรติ


คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสด ให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลอำเภอ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ศาลาการเปรียญวัดโสภณพัฒนาราม (วัดภูปูนในฝัน) ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอดิศร วิทูรย์ศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 และพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสด ให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลประจำอำเภอ ใน จ.กาฬสินธุ์
ทั้งนี้ มี นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นพ.สมานมิตร อัฐนาค ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล อสม.ประชาชน ร่วมพิธี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยทุกคนที่เข้าร่วมพิธี ต่างปฏิบัติตนป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งจำกัดจำนวนคน สวมหน้ากากอยามัย 100% ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์และหลายภูมิภาค ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายวัน เข้าทำการรักษาตามโรงพยาบาลสนามและตามโรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมทั้งประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้าสู่ระบบการกักกันตัวตามศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือทางราชการ ป้องกันภาวะเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารขาดแคลน จึงได้บอกบุญ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว จากนั้นนำมารวบรวมและกำหนดส่งมอบในวันนี้
พระญาณรักขิตกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในฐานะที่ตนเป็นประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ จ.กาฬสินธุ์ (ธ) ได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เช่น บริษัท บลูสกาย อาเขต จำกัด โดยคุณมันโมซิงห์ จาวลาห์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น เงินสด ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ มูลค่าประมาณ 500,000 บาท เพื่อจัดแบ่งให้แก่ศูนย์พักคอย รวมทั้งโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลอำเภอ เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือหน่วยงานและประชาชน ที่หมายถึงการให้ทานตามแนวทางขององค์พระสัมมาสุมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระสังฆาธิการ และสนองพระดำริพระเดชพระคุณ ของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ที่ทรงห่วงใยประชาชนอีกด้วย
ด้านนายอดิศร วิทูรย์ศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ กล่าวว่า ในส่วนของฝ่ายปกครอง ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลายภาคส่วน ในการร่วมด้วยช่วยกันบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคสมทบ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทางคณะสงฆ์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 อีกด้วย ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้
นายอดิสรกล่าวอีกว่า สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากทุกภาคส่วนดังกล่าว ทางคณะกรรมการดำเนินงาน จะได้จัดสรรให้กับศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลประจำอำเภอ ตามสัดส่วนของจำนวนประชาชนตามศูนย์พักคอย หรือผู้ป่วยของแต่ละโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน เพื่อร่วมฟันฝ่าเอาชนะโควิด-19 ด้วยกัน