หนองคาย-ศิษย์เก่าจุฬาฯหนองคาย มอบชุด PPE น้ำดื่ม แอลกอฮอล์แก่มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน

บริษัททรัพย์อุดมคอนกรีตร่วมกับสมาคมศิษ์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มอบชุด PPE.น้ำดื่ม แอลกอฮอล์และอาหาร แก่มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (วีอาร์กู้ภัยหนองคาย)และสมาคมการกุศล(กู้ภัยประจักษ์) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ บริษัททรัพย์อุดมคอนกรีต ต.หนองกอมเก่าะ อ.เมือง จ.หนองคาย นายสุกัน ตันติวรวิทย์,นางรัชนี ตันติวรวิทย์ , ประธานบริหาร บริษัททรัพย์อุดมคอนกรีต ร่วมกับนายพันธลภ แสงทอง ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และนางจุวรรณ สมคะเณย์ สำนักงาน ปชส.จ.หนองคาย มอบชุด PPE 20 ชุด ,แอลกอฮอล์,น้ำดื่ม และอาหาร ให้กับ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (วีอาร์กู้ภัยหนองคาย)และสมาคมการกุศล(กู้ภัยประจักษ์) ในการออกปฎิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากมีผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นชาวหนองคาย ที่เดินทางมาจากต่างหวัดเพื่อขอกลับมารักษา ที่สถานพยาบาลในภูมิลำเนา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดหนองคายได้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวหนองคายที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้าน ทางบริษัททรัพย์อุดมคอนกรีตได้ร่วมกับ สมาคมศิษ์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย นำสิ่งของๆ ดังกล่าว มอบแก่ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (วีอาร์กู้ภัยหนองคาย)และสมาคมการกุศล(กู้ภัยประจักษ์) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการออกทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เหน็ดเหนื่อยในการออกช่วยผู้ป่วยโควิด-19:ฤาษีลภ-ปวีณา //จ.หนองคาย