ศรีสะเกษ – พระราชทานเพลิงศพ “พระครูปัญญาธรรมาภิรัต”

นอภ.อุทุมพรพิสัย เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พระครูปัญญาธรรมาภิรัต” อดีตเจ้าคณะตำบลปะอาว
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 ส.ค. ที่เมรุชั่วคราว วัดบ้านพลับ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปัญญาธรรมาภิรัต หรือหลวงปู่เลียน ปญฺญากาโม อดีตเจ้าคณะตำบลปะอาว และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพลับ โดยมี นายนพดล วงศ์ละคร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็นผู้เชิญหีบเพลิงพระราชทาน มายังมณฑลพิธี โดยมี ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ญาติพี่น้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี
สำหรับ พระครูปัญญาธรรมาภิรัต อดีตเจ้าคณะตำบลปะอาว และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพลับ ได้มรณภาพด้วยอาการหลอดเลือดในสมองตีบ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา เวลา 21.30 น. สิริอายุ 79 ปี 35 พรรษา เกิดเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2485 ที่บ้านพลับ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายน้อย วันทา และนางแจ้ง วันทา มีพี่น้องรวมบิดามารดาด้วยกัน 2 คน คือ พระครูปัญญาธรรมาภิรัต พระผู้มรณภาพ และนางบุญเติม วงศ์ละคร น้องสาว ยังมีชีวิตอยู่ ด้านการศึกษา/วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2529 ณ พัทธสีมาวัดบ้านพลับ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยมีพระครูพิพัฒน์กิจจานุยุต เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุนัน ปภากโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระทองมา ปสนฺโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ปญฺญากาโม
สมณศักดิ์ ปี 2550 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูปัญญาธรรมาภิรัต ต่อมาปี 2557 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม ด้านการปกครอง ปี 2543 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านพลับ ปี 2547 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบลปะอาว ปี 2550 เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นพระผู้นำญาติโยมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และก่อสร้าง บูรณะปฏิสังขร ศาสนสถาน ศาสนวัตถุต่างๆภายในวัด ตลอดจนถึงปฏิบัติศาสนกิจด้วยดีเสมอมา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่สาธุชนยิ่ง.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน