สกลนคร(ชมคลิป) ร.13 พัน.1 ร่วมกับ อบต.ม่วง จัดเตรียมสถานที่กักตัวภายในโครงการฯ บ้านจาร สกลนคร และบ้านตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง, สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง, ผู้นำชุมชน และสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่กักตัว/ศูนย์พักคอย (Local Quarantine) โดยได้จัดตั้งขึ้น ภายในพื้นที่ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อมีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งเป็นการติดเชื้อจากภายในพื้นที่และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยง ตามโครงการ “ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” โดยจะสามารถรองรับผู้กักตัวได้จำนวน 20 คน ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกาศอย่างเข้มงวด และในโอกาสนี้ นาย สุโชติ กาญจนกุล นายอำเภอบ้านม่วง ได้เดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อย ณ สถานที่กักตัว/ศูนย์พักคอย (Local Quarantine)

และได้ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้ด้วย จากการร่วมกันจัดตั้งสถานที่กักตัว/ศูนย์พักคอย (Local Quarantine) ดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง, สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง, ผู้นำชุมชน สมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร และประชาชนในพื้นที่รู้สึกปลาบปลื้มใจ และได้กล่าวขอบคุณ ที่ทางกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 และเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ได้ร่วมกันจัดตั้งสถานที่กักตัว/ศูนย์พักคอย (Local Quarantine) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขึ้นในครั้งนี้

ขณะเดียวกันได้จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าให้การสนับสนุนเตียงนอนในสถานที่กักตัว เทศบาลตำบลเวียงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ในพื้นที่ของอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อมีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งเป็นการติดเชื้อจากภายในพื้นที่และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการรองรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหรือพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ตามโครงการ “ไทอุดรไม่ทิ้งกัน”

โดยในปัจจุบันทำให้เตียงที่มีอยู่ในสถานที่กักตัวแต่ละพื้นที่ อาจจะไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้วที่จะเพิ่มขึ้นอีก โดยในห้วงที่ผ่านมา ทางกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองของกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเตียงนอนสนับสนุนโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามให้กับอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก

จากการที่ทางกองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 13 เข้าให้การสนับสนุนเตียงนอนเพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้กับสถานที่กักตัวในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ เทศบาลตำบลเวียงคำ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ และประชาชนในพื้นที่รู้สึกปลาบปลื้มใจ และได้กล่าวขอบคุณกองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้ให้การสนับสนุนเตียงนอนในครั้งนี้ ดังคำกล่าวที่ว่า “ ทหารเป็นที่พึ่ง ของประชาชน ในทุกโอกาส ”

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13

#อีสานเดลี่ออนไลน์