อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดชุดลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชน เมืองอุดร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว ของกองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ออกลาดตระเวนในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยได้จัดอาหาร และน้ำดื่ม มอบให้กับประชาชนในเส้นทางที่ลาดตระเวนผ่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการผ่านวิกฤตโควิด-19 (Covid -19) จากการออกลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนในครั้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกอบอุ่นใจ ที่ทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนให้การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

กรมทหารราบที่ 13