นครพนม – ร.3 พัน.3 บูรณาการร่วมกับรพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง จัดการฝึกอบรมการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย กู้ชีพ ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงโควิด

ร.3 พัน.3 บูรณาการร่วมกับรพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง จัดการฝึกอบรมการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย กู้ชีพ ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะติดเชื้อซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำลังพลของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง จัดการฝึกอบรมการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้าย กู้ชีพ ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะติดเชื้อซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการฝึก (Unit School) ในเรื่องการรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid – 19 ได้เเก่ การสวมใส่ชุด PPE การทำความสะอาดภายในรถหลังการใช้งาน และการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลการซักซ้อมการปฏิบัติของหมวดเสนารักษ์ ในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เตรียมพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ฝึกความชำนาญของกำลังพล เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย ทั้งผู้ให้การช่วยเหลือ และผู้ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมรับภารกิจ ในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เป็นความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid -19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กองทัพบก จึงมีนโยบายให้หน่วยทหาร เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย ให้สามารถสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร