เลย – วันนี้พบติดเชื้อในพื้นที่พุ่ง 48 ราย ในพื้นที่ 3 ราย


วันที่ 3 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลยแถลงข่าวเป็นเอกสาร พบผู้ป่วยติดเชื้อต่างพื้นที่เข้ามาขอรับการรักษา 3 ราย ในพื้นที่ 7 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต มีสะสมเสียชีวิต 4 รายคงเดิม รักษาตัวอยู่ 815 ราย หายแล้ว 496 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 รวม 1,319 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม 2,802 ราย ต้องติดตามอีกจำนวน 516 ราย วันนี้หายป่วยกลับบ้าน 23 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 48 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น 3 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 48ราย กระจายไปเกือบทุกอำเภอ รอบนี้มากสุดที่อำเภอภูกระดึง 9 ราย และอำเภอวังสะพุง 6 ราย
ผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 579 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 218 ราย และมีอาการปอดอักเสบรุนแรง 20 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ออกซิเจน 2 ราย
จำนวนผู้ป่วยใน รพ. 598 เตียง ในรพ.สนาม 6 แห่ง 470 เตียง ศูนย์โควิดชุมชน 1,232 เตียง เตียงว่าง 1,574 เตียง
วัคซีนทางจังหวัดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนรวม 72961โด๊ส ฉีดเข็มที่1 จำนวน 56,744 โด๊ส ,ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 16,217 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย