มุกดาหาร (ชมคลิป) ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ผู้สูงอายุ


มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหาร ฉีดวัคซีนเชิงรุกโดยให้ รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลบ้านโคก เป็นจุดศูนย์รวม จำนวน 212 ราย เป้าหมายฉีดให้ผู้สูงอายุครบทุกคน โดยจะให้ รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 / โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศคบ. นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์ ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย รอง ผอ.ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแวง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ โดยมีนายสมบูรณ์ อ้วนไตร ผอ.รพ.สต. บ้านหนองแวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ให้การต้องรับ
แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย รอง ผอ.ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในวันนี้ได้ออกหน่วยเชิงรุกเป็นครั้งแรกของจังหวัดมุกดาหาร ได้เอาวัคซีนโควิด 19 ออกมาฉีดให้ผู้สูงอายุ 7 โรคที่ รพ.สต.บ้านหนองแวง เป็นการที่ออกมาใกล้บ้านใกล้ใจ และได้รับกำลังใจจากท่านผู้ตรวจราชการเขต 10 ท่านผู้ช่วยผู้ตรวจ ท่าน สสจ. ผอ.รพ.มุกดาหาร และรองแพทย์ มาให้กำลังใจพวกเราในการที่เราดูแลพี่น้องผู้สูงอายุ
โดยในวันนี้ได้นัดกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคมาทั้งหมดประมาณ 212 คน เป็นการนำร่อง ต่อไปจะมีอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารทุก ๆ รพ.สต. ส่วนในวันพรุ่งนี้ ( 2 ส.ค. ) เนื่องจากว่าอาคาร 250 ปี กลายเป็นโรงพยาบาลสนาม 2 ไปแล้ว ก็เลยขออนุญาตพี่น้องที่จะฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้ไปที่โรงเรียนมุกดาหาร ที่บริเวณโรงอาหารต่อกับหอประชุม โดยไปรับวัคซีนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และในอนาคตโรงเรียนยังไม่เปิด ได้ขอความอนุเคราะห์กับท่าน เลียง ผางพันธ์ ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่โรงเรียนมุกดาหารไปเรื่อย ๆ จนกว่าโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอน

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

# อีสานเดลี่ออนไลน์