หนองบัวลำภู(ชมคลิป)โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯมีแล้วแบ่งปัน และจะ”ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”(Leave no one behind)


เมื่อเร็วๆนี้ นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู และ นายสมยศ อุประ ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู ภายหลังลงพื้นและหารือในการจัดหาเตียงสำรองเพื่อไว้รองรับผู้ป่วย โควิด-19 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีเพียงพอต่อสถานการณ์ ที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น
นางวลักขณาฯ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู กล่าวว่าเตียงว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู เป็น โรงเรียนแบบประจำพักนอน มีเตียงประจำหอพักนอนแบบ 2 ชั้นครบตามเกณฑ์ แต่ในปัจจุบันนักเรียนลดลง และมีนักเรียนพักอาศัยอยู่น้อย โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องพักให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนเด็ก และได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเตียงทั้งชั้นเดียวและสองชั้นสมบูรณ์แบบแล้ว
โดยได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำเตียงที่มีอยู่มาปรับปรุงให้นำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม และชุมชนที่ต้องจัดที่กักตัวและผู้ป่วยโควิด เพื่อรองรับผู้ป่วย covid ของจังหวัดหนองบัวลำภูให้มีเตียงที่เพียงพอ โดยขณะนี้ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมือง 10 เตียง อบต.หนองภัยศูนย์ 30 เตียง อบต.หนองหว้า 40 เตียงและเตรียมส่งมอบให้ อบจ. 60 เตียงแล้ว
ด้าน ดร.วุฒิพงษ์ฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวภายหลังลงพื้นและหารือกับ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ในการจัดหาเตียงสำรองเพื่อไว้รองรับผู้ป่วย โควิด-19 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีเพียงพอต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่าอบจ.หนองบัวลำภูใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงพยาบาลสนาม ความจุ 50 เตียง และขยายเป็น 73 เตียง
แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ทางจังหวัดมีนโยบายให้ผู้ป่วยกลับคืนภูมิลำเนา ณ วันนี้ 26 กรกฎาคม มียอดผู้ป่วยสะสม 798 ราย หายป่วยแล้ว 411 ราย และยังป่วยอยู่ 384 ราย เสียชีวิต 3 ราย และโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 6 แห่ง เตียงก็ใกล้จะเต็มแล้ว โดยโรงพยาบาลสนามจะรองรับผู้ป่วยที่เป็นสีเขียว คือใกล้จะหายก็จะนำไปพักรอที่โรงพยาบาลสนาม ปัจจุบันก็เต็มแล้ว
และในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู มอบหมายให้ อบจ.หนองบัวลำภู ดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสนาม เพิ่ม(เฟต 2) โดย อบจ.ใช้เต็นท์ขนาดใหญ่ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 4 เต็นท์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 ราย เมื่อรวมกับที่มีอยู่แล้ว 73 เตียงก็จะได้ประมาณ 273 เตียง
ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และที่ผ่านมาต้องขอบคุณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ก็ได้มอบเตียงเหล็กจำนวน 60 เตียง และรวมกับผู้บริจาครายอื่นซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยเราพร้อมจะดูแลและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง(Leave no one behind) ครับ


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู