ทั่วไทย-สุพรรณบุรี รมช.ประภัตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอย

รัฐมนตรีช่วยประภัตร เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมศูนย์รับคนสุพรรณกลับบ้าน ศูนย์พักคอยอำเภอศรีประจันต์ มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน ตำบลศรีประจันต์ กว่า 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาช่วยเหลือและความเดือดร้อนให้กับประชาชน ช่วงสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เตียงที่โรงพระยาบาลจังหวัด โรงพระยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลสนามเต็ม เนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จึงต้องเร่งเปิดศูนย์พักคอย กลุ่มเสี่ยงโควิด 19 แต่ละอำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 10 อำเภอ

ทางจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เปิดศูนย์พักคอยอำเภอศรีประจันต์ โดยใช้โกดังเก็บข้าวของนายบารมี เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันปรับปรุงโกดังเก็บข้าวให้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับกลุ่มเสี่ยงจำนวน 100 เตียง โดยแบ่งเป็นชาย 50 เตียง หญิง 50 เตียง พร้อมกับมีห้องน้ำสะอาด แยกเป็นสัดส่วน ชาย หญิง

ล่าสุดนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มาเยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอศรีประจันต์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ พยาบาล อสม.ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พักคอยของอำเภอศรีประจันต์ พร้อมกับได้ตรวจความพร้อมทั้งเตียงนอน เครื่องนอน ระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต สิ่งของใช้จำเป็นและห้องน้ำ
ซึ่งศูนย์พักคอยอำเภอศรีประจันต์แห่งนี้ เปิดรับทั้งคนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และคนสุพรรณบุรีที่อยู่ต่างพื้นที่ด้วย แต่ผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยงต้องติดต่อเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการก่อน ว่าอยู่ในระดับไหน จึงจะสามารถเข้ามาอยู่ที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้ได้ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์รับคนสุพรรณกลับบ้านได้ที่ เบอร์โทร.081-0502763
สำหรับศูนย์พักคอยอำเภอศรีประจันต์ ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต.ในพื้นอำเภอศรีประจันต์ และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบริจาคทั้งสิ่งของและเงินมาใช้ปรับปรุงสถานที่จากโกดังเก็บข้าวแห่งนี้ให้เป็นศูนย์พักคอย สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยงได้พักคอย 14 วัน ซึ่งต่อไปสถานที่ศูนย์พักคอยนี้จะสามารถขยายออกได้ไปถึง 200 เตียง สำหรับผู้ที่มีความประสงจะร่วมบริจาคช่วยเหลือ สามารถบริจาคเงินสบทบทุนผ่านบัญชีธนาคาร ธกส.สาขสาศรีประจันต์ ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือโควิด19 อำเภอศรีประจต์ เลขที่บัญชี 020-1-9888-252-1

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เปิดศูนย์พักคอยแล้วจำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สองพี่น้อง อ.อู่ทอง อ.ดอนเจดีย์ อ.เมือง และล่าสุดเปิดที่ อำเภอศรีปะจันต์ และจะเร่งเปิดอีก 5 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอ อ.บางปลาม้า อ.สามชุก อ.หนองหญ้าไซ อ.เดิมบางนางบวช และอำเภอด่านช้าง เพื่อรองรับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีกลับบ้าน

นอกจากนี้นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ไปแจกถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากโควิด 19 ตำบลศรีประจันต์ จำนวน 5 จุด รวมกว่า 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด19แพร่ระบาด