หนองบัวลำภู – เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ละอำเภอเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ละอำเภอเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้เพิ่มขึ้นจนเต็มศักยภาพของทุกโรงพยาบาล รับคนหนองบัวลำภู กลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา
ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างเดินทางลงพื้นที่อำเภอนาวัง เพื่อนำ “ชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต โควิด-19” ไปมอบให้กำลังใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านพัก เกี่ยวกับประเด็นความพร้อมรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีคนหนองบัวลำภู มีความประสงค์กลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนา
ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า ขณะนี้ คนหนองบัวลำภูที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 และแจ้งความประสงค์เดินทางกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนาผ่าน “ศูนย์ประสานงานรับคนหนองบัวลำภูกลับบ้าน” มีจำนวนมากขึ้น ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดหนองบัวลำภู และเพื่อเป็นการรองรับจึงมีการปรับพื้นที่ภายในอาคารภายในโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้เพิ่มขึ้นจนเต็มศักยภาพของทุกโรงพยาบาล และหากมีการย้ายผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นมาพักรักษาตัวสังเกตอาการเพิ่มเติมไปอยู่ที่ โรงพยาบาลสนาม ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
ขณะนี้จำนวนเตียงของโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม เริ่มมีจำนวนน้อยลง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู จึงมีมติให้เพิ่มพื้นที่ใช้งานที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดหนองบัวลำภูให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่รอสังเกตอาการได้มากขึ้น เพื่อให้มีเตียงว่างสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งมีเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมใช้งาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ไปเตรียมหาสถานที่เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามของชุมชน หรือ ซีไอ (Community Isolation) เตรียมพร้อมรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหากอำเภอสามารถกำหนดสถานที่เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามของชุมชนได้แล้ว จังหวัดฯ จะมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงไปดูความเหมาะสมโดยเร็ว เพื่อให้โรงพยาบาลสนามของชุมชน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการช่วยเหลือประชาชนคนหนองบัวลำภู โดยยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้คนหนองบัวลำภูปลอดภัยจากโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวด้วยความห่วงใย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู