นครราชสีมา –นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ น้ำใจงามหัวใจเพื่อประชาชน สวมชุด PPE ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อสร้างสถานกักกันโรคท้องที่ Local Quarantine (LQ)

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ น้ำใจงามหัวใจเพื่อประชาชน สวมชุด PPE ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อสร้างสถานกักกันโรคท้องที่ Local Quarantine (LQ) สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดป้องกันโควิด-19
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด PPE ปลัดฯ,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกตรวจสอบและทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อทำการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่บริเวณที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติภารกิจประจำวัน โดยมีผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมอำนวยการและสนับสนุน ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11 นายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด PPE และบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำความสะอาดและทำการฉีดพ่นสารเคมี พื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักคอย/แยกกักเพื่อรองรับผู้รอให้การช่วยเหลือจากการติดเชื้อ COVID-19 เป็นตัวช่วยให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 มากขึ้น เพราะสามารถดูแลผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ แต่มีโอกาสแพร่เชื้อ และรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง เพื่อแยกผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ให้สัมผัสกับคนปกติ ชุมชนปลอดภัยมากขึ้น มีระบบและความปลอดภัยที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง หรือไม่แสดงอาการ แยกผู้ที่ติดเชื้อออกจากชุมชน ลดการแพร่เชื้อได้ ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 1 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร