กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เล็งเปิดตลาดกลางสัตว์น้ำช่วยเกษตรกรขายกุ้งปลาผ่าทางตันช่วงโควิดระบาด


สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา และหอการค้าเตรียมเปิดตลาดกลางสัตว์น้ำแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่าย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ระบายสินค้าและมีสถานที่ขายกุ้งก้ามกราม ปลากระชัง ปลาดุก ปลาหมอ ที่ได้ผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 หลังจากแหล่งรับซื้อ ตลาดสด และร้านอาหารทั่วไปหลายจังหวัดปิดตัวลงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรด้านประมงจำหน่ายลำบากและเหลือค้างจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่สำนักงานประมง จ.กาฬสินธุ์ นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมง จ.กาฬสินธุ์ นายสำรวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เปิดเผยถึงแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ หลังจากได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มายาวนาน ซึ่งทำให้บรรยากาศการส่งผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายผลผลิตด้านประมง เช่น กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาดุก และปลาหมอ ซบเซาและเงียบเหงา ทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ โดยเฉพาะทำให้เกิดการน็อคน้ำ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
นายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มายาวนาน ส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้านประมง โดยทางสำนักงานประมง จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือสำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ หอการค้า จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ จึงมีแนวทางที่จะเปิดตลาดกลางสัตว์น้ำขึ้นเป็นแห่งแรกของ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีจุดรวมและระบายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพ่อค้าคนกลางและผู้บริโภค ได้เข้ามาจับจ่ายหรือเป็นการขายตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย ที่จะเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้ดีขึ้น หลังเงียบเหงาซบเซามาตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ด้านนายสำรวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า แนวทางการเปิดตลาดกลางสัตว์น้ำดังกล่าว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับตัวแทนลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามแปลงใหญ่ ใน ต.บัวบาน ต.นาเชือก ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ อ.กมลาไสย ได้ร่วมประชุมหารือกันแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งทุกฝ่ายให้การตอบรับที่จะร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อผลักดันและดำเนินการเปิดตลาดกลางสัตว์น้ำให้เกิดขึ้น และช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับสถานที่ที่เล็งไว้ในการจัดตั้งตลาดกลางสัตว์น้ำ มีการเสนอเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือก 2 จุด คือ บริเวณปากทางเข้าเขื่อนลำปาว และบริเวณสถานีบริการน้ำมันเก่าใกล้ 4 แยกไฟแดง ในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด ซึ่งโครงการหรือความเป็นไปได้คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้