พช.หนองบัวลำภู เจ้าภาพประกวดหน่วยงานต้นแบบที่มีการจัดกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกเดือน

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดหน่วยงานต้นแบบการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานลายผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มสามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้

พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสาระสำคัญของโครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดให้มีการประกวดหน่วยงานต้นแบบที่มีการจัดกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ “ผ้าขิดสลับหมี่”ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับจังหวัด ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

ในการจัดกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับจังหวัด เชิญหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประกวดหน่วยงานต้นแบบ ด้วยการสมัครเข้าร่วม Facebook “แพรพรรณลุ่มภู ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และอัพโหลดภาพถ่ายการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู มาปฏิบัติงาน หน่วยงานที่มีการกด Like กด Share ยอดสูงสุด ลำดับ 1 – 3 ภายในวันที่ 20 ของเดือน เป็นผู้ชนะการประกวดหน่วยงานต้นแบบ และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯโดยได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

ที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต้นแบบ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผู้ชนะการประกวดหน่วยงานต้นแบบ 3 ลำดับเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต้นแบบ ที่มีการจัดกิจกรรมการแต่งกาย ชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับจังหวัดประจำเดือน มิย.64 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู สำหรับเดือนต่อไปก็จะมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู