ศรีสะเกษ(ชมคลิป)ชาวบ้านอุ่นใจ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานยกเสาเอกสร้างสถานีตำรวจชุมชนตำบลซำ ปักหลักแก้ปัญหายาเสพติดสู่ชุมชนยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านซำ หมู่ที่ 1 ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกเสาเอกสถานีตำรวจชุมชนตำบลซำ (สภ.เมืองศรีสะเกษ) โดยมี พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.พิเนตร ดาวเรือง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.ต.ทนงศักดิ์ ยะสูงเนิน สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุด ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ นายนิพนธ์ ถาดทอง ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ น.ส.วราลักษณ์ จำปาขีด นายก อบต.ซำ นายธนวัฒน์ ประจักษ์จิตร กำนันตำบลซำ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย
พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ กล่าวว่า ตามที่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่หมู่บ้านซำ ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นต้นมา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบำบัดฟื้นฟูของผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด ซึ่งบวชเป็นพระภิกษุสามเณรรวม 17 รูป พระภิกษุเก่าอีก 2 รูป ที่ประจำอยู่วัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 และสมัครใจเข้ารับการบำบัดโดยให้ย้ายมาประจำอยู่ที่วัดบ้านซำรวมกัน
นอกจากนี้ยังมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปสมัครใจเข้ารับการบำบัดอีก จำนวน 9 คน และเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้อบรมอาสาสมัครพิทักษ์ซำ จำนวน 14 หมู่บ้าน รวม 140 คน ไว้แล้ว ซึ่งการดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืน จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ก.ค. นี้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน จึงได้สร้างสถานีตำรวจชุมชนตำบลซำ ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านอีกด้วย
โอกาสนี้ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจและเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน