เลย(ชมคลิป)อารยะขัดขืนพ่อค้าไม่สนคำสั่งจังหวัดปิดตลาดนัดลอตเตอรี่


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ก.ค. 64 ที่ข้างวัดศรีอุดมาวงศ์ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ผู้สื่อข่าวไปสำรวจตลาดนัดลอตเตอรี่ ก.ม.ถนนสายวังสะพุง-เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย เงียบเหงา ว่างเปล่าไม่พากันเข้าไปขาย แต่กลับไปเปิดแผงซื้อขายกันนอกตลาด พากันไปเปิดขายหลังตลาดนัดเดิมห่างกันเพียง 100 เมตร และภายในวัดศรีอุดมวงศ์ โดยไม่เกรงกลัวคำสั่งจังหวัดแต่อย่างใด ซึ่งแต่เดิมเป็นตลาดนัดค้าส่งลอตตเตอรี่ทุกวันที่ 5-9 และ 19-22 ของทุกเดือน ปีละ 24 ครั้ง จะมีแม่ค้าขายส่งจากกรุงเทพฯมาจำหน่ายให้แก่ผู้ค้ารายย่อย นับหมื่อคน ในจังหวัดเลย และหลายพันคนจากจังหวัดใกล้เคียง พากันมาซื้อ งวดละประมาณ 1,200 ล้านบาท
แต่เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 ระบาดระลอก 3 (เมษายน) อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายปิดแค้มคนงาน ทำให้แรงงาน ประกอบกับผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย ที่ไปขายใน 10 จังหวัดพื้นที่ สีแดง ต่างเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาจำนวนมาก อีกทั้งได้รับการร้องขอ จากนายอำเภอวังสะพุงให้ปิดตลาดนัดฯ เกรงว่าจะเกิดการติดเชื้อเนื่องจากมีการรวมกลุ่มผู้คนจำนวนมาก
ดังนั้นนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ออกประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เน้นย้ำมาตรการปิดตลาดนัดลอตเตอรี่เป็นการชั่วคราว เป็น 14 วัน ตามที่จังหวัดเลยมีคำสั่งจังหวัดเลยที่ 28 มิถุนายน 2546 เรื่อง ปิดสถานที่ 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 ) วงกว้างไปหลายจังหวัด และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตามคำสั่งในข้อ ๒ กำหนดให้ปิดตลาดนัดลอดเตอรี่ อำเภอวังสะพุง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19) ในระดับประทศ จังหวัดเลยยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย ในเรื่องดังกล่าว จึงขอเน้นยำการปิดตลาดนัดลอตเตอรี่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
แต่แม่ค้าขายส่งที่มีการเปิดขายกว่า 50 ราย ต่างกล่าวว่า ถ้าปิดตลาดแล้วจะไปขายให้กับใครที่ไหน เพราะมีการโอนเงินซื้อสลากฯจากสำนักงานสลากกินแบ่งมาแล้ว อีกทั้งกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบกรุงเทพฯอีก หลายจังหวัดก็ปิด จะจับก็มาจับแต่ขอความเห็นใจบ้าง
ทั้งนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาจากทางราชการ ทั้งอำเภอวังสะพุงเอง และจากผู้ใหญ่ในจังหวัด เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง มาควบคุม ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดแม้แต่คนเดียว

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย