บึงกาฬ – ส่งทีมแพทย์สนับสนุน รพ.บุษราคัม


เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 4 ก.ค.64 ที่โรงพยาบาลกาฬ นพ.กมล แซ่ปิ้ง ผอ.รพ.บึงกาฬ หัวหน้ากลุ่มงานใน รพ.บึงกาฬ ร่วมให้กำลังใจส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณ รพ.บุษราคัม รพ.สนามในพื้นที่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นโดยการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ นับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่เกิดวิกฤติ โดยเฉพาะในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากทั้งผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอากร ทำให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทย์ในพื้นที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก ดังนั้น การไปทำหน้าที่ดังกล่าว นับว่าเป็นการช่วยเหลือบุคลากร
ทางการแพทย์ด้วยกัน และที่สำคัญเป็นกรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ดีเรื่องการดิบหางไปช่วยราชการที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี จนท.ชุดนี้ประกอบด้วย
นางสาวสุภัทราวดี ภูมิพื้น นายแพทย์ นาง นัยนา ผาณิบุตย์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ นางสาวนภาพรรณ จันทศัต พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลบึงกาฬ

นางสาวแพรวนภา เดชกุลรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพรเจริญ นางสาวนวรัตน์ พุทธจักร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโซ่พิสัย นางสาวรุ่งทิวา ทองประศิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโซ่พิสัย และนางสาวกาญจนาวดี สูงเนิน พนักงานราชการ สสจ.บึงกาฬ


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ // 0864509937