(ชมคลิป)จ.เลย ทุบสถิติ ติดวันเดียว 11 ราย ย้ำ ใครเดินทางเข้ามาต้องรายงานตัวผ่านแพลตฟอร์มไทเลย ลดการแพร่กระจายโรค


วันที่2 กรกฎาคม 2564 ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเลย ซึ่งวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติมจำนวน 11 ราย (รายที่ 151-161) มีภูมิลำเนา ในอ.วังสะพุง 6 ราย อ.นาด้วง 1 ราย อ.ภูกระดึง 2 ราย อ.ผาขาว 2 ราย ส่วนใหญ่มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน จำนวน 161 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 60 ราย หายป่วยแล้ว 100 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องติดตามอาการ 431 ราย และมีผู้เดินทางจาก 10 จังหวัดเสี่ยงและเข้าระบบกักตัวแล้ว 806 คน
นายแพทย์ยอดลักษ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ตอนนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงถึง 41 รายในสัปดาห์นี้ ถือว่าสูงที่สุด ในขณะที่ปัจจุบันมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 209 เตียงใช้ไป 46 เตียง แม้จะเพียงพอในขณะนี้ แต่จากตัวเลข เกรงว่าจะไม่เพียงพอ ดังนั้นหลังจากนี้ จะขยายเพิ่มสำหรับผู้ป่วยยืนยัน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้น รวมถึง เตรียมเปิดเตียงสนามเพิ่มเติม 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จำนวน 10 เตียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน จำนวน 20 เตียง และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.28 ประมาณ 100 เตียง
นอกจากนี้ ในส่วนผู้ป่วยยืนยันพื้นที่อื่นโดยเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ต้องการกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา สามารถติดต่อตามเบอร์แต่ละโรงพยาบาลได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ ขอย้ำมาตรการ การเดินทางกลับเข้ามาหากมากจากพื้นที่เสี่ยงสูง 10 จังหวัด จะต้องกักตัว 14 วัน ยกเว้น ได้รับวัคซีน 2 โดส หรือมีผลตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมง ยกเว้นกลุ่มอาชีพผู้ค้าสลากฯ และแรงงานจากแคมป์ก่อสร้าง โดยสองกลุ่มนี้ จะต้องได้รับวัคซีน 2 โดสเท่านั้น หากไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดจะต้องกักตัว 14 วันทันที
ด้านนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าววว่า ได้กำหนดสถานที่กักตัวระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเลย ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแพตฟอร์มไทเลย เพื่อรายงานตัว โดยเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก และป้องกันการแพร่เชื้อ รวมถึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดดำรงค์ รักษ์จ.เลย ทุบสถิติ ติดวันเดียว 11 ราย ย้ำ ใครเดินทางเข้ามาต้องรายงานตัวผ่านแพลตฟอร์มไทเลย ลดการแพร่กระจายโรค
วันนี้ (2 กรกฎาคม 2564 ) ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเลย ซึ่งวันนี้พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติมจำนวน 11 ราย (รายที่ 151-161)
โดยมีภูมิลำเนา ในอ.วังสะพุง 6 ราย อ.นาด้วง 1 ราย อ.ภูกระดึง 2 ราย อ.ผาขาว 2 ราย ส่วนใหญ่มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน จำนวน 161 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 60 ราย หายป่วยแล้ว 100 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องติดตามอาการ 431 ราย และมีผู้เดินทางจาก 10 จังหวัดเสี่ยงและเข้าระบบกักตัวแล้ว 806 คน
นายแพทย์ยอดลักษ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ตอนนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงถึง 41 รายในสัปดาห์นี้ ถือว่าสูงที่สุด ในขณะที่ปัจจุบันมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 209 เตียงใช้ไป 46 เตียง แม้จะเพียงพอในขณะนี้ แต่จากตัวเลข เกรงว่าจะไม่เพียงพอ ดังนั้นหลังจากนี้ จะขยายเพิ่มสำหรับผู้ป่วยยืนยัน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้น รวมถึง เตรียมเปิดเตียงสนามเพิ่มเติม 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จำนวน 10 เตียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน จำนวน 20 เตียง และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.28 ประมาณ 100 เตียง
นอกจากนี้ ในส่วนผู้ป่วยยืนยันพื้นที่อื่นโดยเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ต้องการกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา สามารถติดต่อตามเบอร์แต่ละโรงพยาบาลได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ ขอย้ำมาตรการ การเดินทางกลับเข้ามาหากมากจากพื้นที่เสี่ยงสูง 10 จังหวัด จะต้องกักตัว 14 วัน ยกเว้น ได้รับวัคซีน 2 โดส หรือมีผลตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมง ยกเว้นกลุ่มอาชีพผู้ค้าสลากฯ และแรงงานจากแคมป์ก่อสร้าง โดยสองกลุ่มนี้ จะต้องได้รับวัคซีน 2 โดสเท่านั้น หากไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดจะต้องกักตัว 14 วันทันที
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าววว่า ได้กำหนดสถานที่กักตัวระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเลย ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแพตฟอร์มไทเลย เพื่อรายงานตัว โดยเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก และป้องกันการแพร่เชื้อ รวมถึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย