นครพนม-พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 18 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงฯ รวมสะสม 212 รักษาหายแล้ว 143 คน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.09 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 71/2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม แถลงข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันผล 18 ราย (รายที่ 195-212) รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 212 ราย รักษาหายแล้ว 143 ราย กำลังรักษา 67 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งในจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ใน รพ. มี 1 รายที่อยู่ในขั้นวิกฤต

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ไม่เกินความคาดหมายที่จะมีผู้อพยพจากพื้นที่เสี่ยงกลับภูมิลำเนา ในจำนวน 18 รายนี้ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ เพราะก่อนหน้าที่พวกเขาจะเดินทางเข้านครพนม ได้โทรศัพท์ประสานมายังสายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำช่วงระหว่างการเดินทาง พร้อมกำชับห้ามเข้าไปในหมู่บ้านชุมชน ต้องไปรอรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเท่านั้น ทุกคนก็ปฏิบัติตามจึงไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ได้ปรับแผนให้เข้มข้นตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหลังผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่ระบบสาธารณสุขแล้ว นอกเหนือจากการสอบสวนโรคแล้วจะต้องหาข้อมูลเชิงรุก เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานชาวนครพนม จึงเลื่อนเปิดโรงเรียนทุกแห่ง จากเดิมต้องเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีมติให้ปิดต่อไปอีก 1 สัปดาห์ เพื่อดูสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศ

สำหรับงานด่วนที่ต้องลงมือทำทันที คือ สั่งทุกอำเภอเปิด LQ (Local Quarantine) สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ เนื่องจากพบอัตราการติดเชื้อในครอบครัวสูงมาก จึงยกเลิกกักตัวอยู่ที่บ้านโดยเด็ดขาด ส่วนสถานที่กักตัวอย่างเช่นในเขตอำเภอเมืองนครพนม ได้รับการอนุเคราะห์จากโรงแรมระดับ 5 ดาว ยกโรงแรมให้เป็นที่กักตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อแยกคนป่วยกับคนไม่ป่วยออกจากกัน ถ้าหากเป็นอำเภออื่น ๆ หรือหมู่บ้านชุมชนก็จะมีรีสอร์ท โดยการกักตัวต้องเป็นไปอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งฟื้น รพ.สนามกลับขึ้นมาใหม่ หลังปิดตัวไปตามจำนวนผู้ป่วยที่ลดลง โดยมี รพ.สนาม อ.เรณูนคร รับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง รพ.สนาม อ.ธาตุพนม จำนวน 30 เตียง และ รพ.สนามโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 36 เตียง ทั้งนี้ ต้องเซฟบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้อ่อนล้าเกินไป ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยที่พบทั้ง 18 ราย ไม่มีไทมไลน์ในพื้นที่ เพราะทุกคนมีวินัยในการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เมื่อรู้ว่าตนเองติดเชื้อโควิดก็ประสานเจ้าหน้าที่ก่อนกลับภูมิลำเนา และก็มีผู้ประสงค์จะเข้ามารักษาตัวใน รพ.อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมากผู้ป่วยจะติดเชื้อกันในครอบครัว อาชีพที่พบเป็นแรงงานก่อสร้าง และพนักงานบริษัท บางรายไปขอตรวจที่ รพ.หลายแห่ง แต่แพทย์ไม่ยอมตรวจให้ จึงต้องเดินทางกลับบ้านเกิดตัวเอง หากเข้าสู่ระบบสาธารณสุขที่ทางจังหวัดกำหนด ยืนยันว่ามีเตียงรองรับเพียงพอ โดยตัวเลขผู้ป่วยจะมีอัตราสูงระยะหนึ่ง เมื่อทุกอย่างเข้าร่องเข้ารอยตัวเลขก็ดิ่งลงเอง