ชาวบ้านปลื้ม ! ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ห่วงใย ปชช. เร่งซ่อม-สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ 238 หลัง หวังชาวบ้านอยู่ดีมีสุข


เมื่อเร็วๆนี้ ที่อำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ราษฎรในเขตอำเภอภูสิงห์จำนวน 4 ราย โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย
นายวัฒนา กล่าวว่า พิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้าน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ในครั้งนี้ เป็นแนวคิดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ (ปี 2563) ที่มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ยากจน ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีเป้าหมายสร้าง/ซ่อมบ้านให้พี่น้องประชาชน จำนวน 238 หลัง โดยใช้งบประมาณจากรายได้การเปิดเช่าวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึก “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” แห่งวัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปเช่าบูชา ซึ่งมีรายได้ประมาณกว่า 7 ล้านบาท และได้แบ่งเงินรายได้ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 25 เปอร์เซ็น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ส่วนที่ 2 อีก 25 เปอร์เซ็น นำไปสมทบกับงบประมาณจากทางจังหวัดจัดสรรไว้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการก่อสร้างสวนสาธารณอนุสรณ์ 238 ปี เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บริเวณลานออดหลอดสะพานขาว ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้
ส่วนที่เหลืออีก 50 เปอร์เซ็น ได้นำมาใช้เป็นงบประมาณในการซ่อม/สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความทุกข์ยากทางสังคม ซึ่งมีสภาพที่อยู่อาศัยไม่แข็งแรงปลอดภัย เก่า ชำรุด ทรุดโทรม หลังละ 50,000 บาท พร้อมกันนี้ทุกภาคส่วนยังได้ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนเงินสบทบเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
โอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ยังได้มอบเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับมอบบ้าน พร้อมยังได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน ของมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มารอต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน