หนองบัวลำภู(ชมคลิป)นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู บูรณาการเข้มป้องกันการโควิดในพื้นที่หลังแรงงานคืนถิ่น


วันนี้(1 กค.64)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองหนองบัวลำภู ภายหลังได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายแพทย์วินัย บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ภายหลังกลุ่มผู้ใช้แรงงานคืนถิ่นระลอกใหม่
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีแนวทางมาตรการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ทั้งด้านมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน โดยเฉพาะบุคคลที่กลับมาจากจังหวัด”พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” 10 จังหวัด ซึ่งจะต้องรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลบุคคล(Thai QM) และให้คำแนะนำแนวทางในการปฎิบัติตน พร้อมทั้งแจ้งหนังสือกักตัวระบุสถานที่กักตัว และการดูแลเรื่องความเป็นอยู่ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตซึ่งชาวหนองบัวลำภู จะดูแลความทุกข์ สุข และความเดือดร้อนของบุคคลที่กลับมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด และเข้มงวดในการกลับสู่บ้านเกิด การตรวจคัดกรองเชิงรุก และให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตหรือเข้ารับการรักษา
ในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และบุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสถานที่ในการให้บริการการฉีดวัคซีนให้เหมาะสม กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง ซึ่งจะต้องตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางโดยเฉพาะบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยบูรณาการของส่วนราชการฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ซึ่งอำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ณ แยกทางเข้าวัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 27 กรกฎาคม 2564
ด้านการปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการขนย้ายแรงงานต่างด้าว การเล่นการพนัน การเสพยาเสพติด การรวมกลุ่มมั่วสุ่มกระทำการที่ผิดกฎหมายเช่นการแข่งรถในทาง หรือการฝ่าฝืนเปิดสถานบริการ โดยได้ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วของอำเภอเข้าดำเนินการ งดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะรวมกลุ่มสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริงเว้นแต่การจัดงานตามประเพณีนิยมที่ได้เตรียมการไว้แล้วโดยขอให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ด้านการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 70% ของประชากรทั้งหมดของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และด้านการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละรอบ
หลังจากนั้น นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.หัวนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา อสม.หมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับบุคคลที่กักกันเพื่อสังเกตอาการซึ่งกลับมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 4 คน ซึ่งแยกกักกันตัวที่กระท่อมนาห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งแบ่งเป็น 2 จุดๆละ 2 คนซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ซึ่งมาจากจังหวัดนครปฐม ทำงานรับเหมาก่อสร้างในค่ายทหาร และกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม อาชีพขายอาหาร ซึ่งมาถึงที่บ้านในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในช่วงเช้า ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ได้ตรวจคัดกรองวัดไข้ มีอาการปกติ และได้แจ้งเพื่อจะไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู