นครพนม(ชมคลิป)พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 10 ราย ยันมีสถานที่รักษาที่เพียงพอพร้อมสำรองเวชภัณฑ์


วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิดในพื้นที่ ซึ่งวันนี้มีการพบผู้ป่วยยืนยัน 10 ราย (รายที่ 164 -173) โดยเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ ส่งผลให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 173 ราย มีการรักษาหายแล้ว 143 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 28 รายและเสียชีวิต 2 ราย และด้วยสถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในคราวเดียวถึง 10 ราย ทำให้ประชาชนหลายคนอาจจะมีความกังวลเกี่ยวการรักษาทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมจึงได้มีการชี้แจงว่า
ในส่วนของจำนวนเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 นั้น แต่ละโรงพยาบาลมีเตียงเฉพาะอยู่แล้ว ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนเองถือว่ายังมีปริมาณที่มากพออยู่และเกือบทุกแห่งจะมีโรงพยาบาลสนามเป็นของตัวเองด้วย นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์อีกแห่งที่พร้อมรองรับผู้ป่วย ส่วนโรงพยาบาลลหลักที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ก็มีเตียงอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควร ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม และ โรงพยาบาลศรีสงคราม ซึ่งทั้ง 3 แห่ง ได้มีการวางระบบส่งถ่ายผู้ป่วยในกรณีโรงพยาบาลชุมชนมีเตียงไม่เพียงพอ หรือเกิดกรณีผู้ป่วยมีอาการรุนแรง เช่น โรงพยาบาลปลาปากที่ในวันนี้มีถึง 14 ราย ก็ได้มีการแบ่งมาให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมช่วยในการดูแลรักษา ซึ่งระบบสาธารณสุขทั้งหมดจะมีการประสาน ส่งต่อที่พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะมีการแชร์ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและยาเวชภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแบบที่สามารถใช้ต่อไปได้อีกประมาณ 2 – 3 เดือน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจว่าระบบสาธารณสุขของจังหวัดนครพนมยังพร้อมให้การรักษาทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในส่วนของโรงเรียนที่ก่อนหน้านี้ได้มีการวางแผนรองรับเป็นอย่างดีล่วงหน้า มีการตรวจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คนที่จำหน่ายสินค้าในโรงเรียน ไปจนถึงพนักงานขับรถส่งนักเรียน แต่ด้วยมีบางคนไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดแล้วบังเอิญมีเด็กนักเรียน 3 คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อซึ่งหากยังปล่อยให้โรงเรียนเปิดต่อไปก็อาจจะมีคลัสเตอร์ในโรงเรียนขึ้นมาได้ จึงให้ปิดเป็นการชั่วคราวไปก่อน และเบื้องต้นคาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์เมื่อสถานการณ์ทั่วประเทศคลี่คลาย สามารถเฝ้าระวังได้ โรงเรียนก็น่าจะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ
โดยในพรุ่งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เตรียมหารือเกี่ยวกับประเด็นรถโดยสารที่อยากให้มีจุดจอดรายทางที่น้อยลงเพื่อลดอัตราการเกิดคลัสเตอร์ต่าง ๆ ยกเว้นในกรณีผู้โดยสารมีการตรวจคัดกรองยืนยันมาแล้ว รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการกักตัวที่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อสู่คนในครอบครัวในหลาย ๆ เคส จึงอาจจะมีการปรับให้ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวตามสถานที่ที่ราชการกำหนดให้แทน ทั้งนี้มาตรการของจังหวัดนครพนมยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างที่ออกมาก่อนหน้านี้ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เข้ามาในจังหวัดได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครพนม