เลย(ชมคลิป)พบคัสเตอร์กลุ่มใหม่ ที่อำเภอผาขาว 2 วัน14 รายผู้ว่าฯสั่งคุมเข้มทุกอำเภอหวั่นเชื้อสายอินเดีย


เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย เป็นรายที่ 103 -112 ของการระบาดตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 โดย 9 รายแรก (103-111) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเกี่ยวข้องเป็นบุคคลในครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 99 (เด็กหญิงอายุ 13 ปี) ทุกรายมีภูมิลำเนาในพื้นที่บ้านปอแดง ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ส่วนรายที่ 112 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 58 ปี อาชีพขับรถโดยสารรับจ้าง ภูกระดึงทัวร์ เส้นทางกรุงเทพ-เมืองเลย ภูมิลำเนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย โดยมีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและพบปะกับคนหมู่มาก ซึ่งพบว่าทั้ง 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่แสดงอาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ 21 มิถุนายน 2564 จังหวัดเลยฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มที่ 1 จำนวน 22,063 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 9,037 โดส รวมทั้งสิ้น 31,100 โดส โดยวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เพื่อจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้กับประชาชน ในทุกอำเภอ โดยเป็นวัคซีนยี้ห้อแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 1,000 โดส และซิโนแวคจำนวน 1,520 โดส (ฉีดจำนวนครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งเก็บไว้เป็นเข็มที่สอง) เน้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังก่อน และบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่ง
โดยภาพรวมจังหวัดเลยถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ซึ่งผ่อนปรนให้ทำกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น ร้านอาหารจำหน่ายได้ปกติ นั่งในร้านได้ จำหน่ายสุราในร้านอาหารได้ได้ แต่มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยมีมติการจำหน่ายได้ถึงเวลา 24.00 น. ยกเว้นการเปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 200 คน สามารถดำเนินการได้
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย