ขอนแก่น-“PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

PEA จัดกิจกรรมร่วมทำความดีในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น นายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง pea ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 62 คน ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 24,700 ซีซี

ทีมงานอีสานเดลี่ออนไลน์ ขอนแก่น