(ชมคลิป)ศรัณยาฯ รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู ผงาดนั่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

ขณะที่ทัศณีย์ฯปลัด อบต.โนนทัน นั่งเลขาสภาฯพร้อมชู เดินแบบอัตลักษ์ผ้าหนองบัวลำภู ถ่ายทอด package ทัวร์จังหวัดหนองบัวลำภู สร้างงานสร้างอาชีพให้มั่นคง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งขณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชุดนี้ครบวาระและจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ก่อนที่จะมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
จากนั้น นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกมาจากอำเภอ จำนวน 6 อำเภอ นอกนั้นเป็นตัวแทนจากองค์กรเครือข่ายที่เสนอตัวเข้าสู่สภาวัฒนธรรมจังหวัด และกลุ่มที่ 3 ได้มีการเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่เพื่อเสนอตัวให้ที่ประชุมรับรองเข้ามาเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชุดใหม่

ซึ่งตามกฎระเบียบของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ระบุว่าในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดได้ตั้งแต่ 19 คน ไม่เกิน 51 คน ซึ่งที่ประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดไว้ไม่เกิน 40 คนเท่านั้น
และในเวลาต่อมาที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่จะมานั่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นางศรัณยา สุวรรณพรหม อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเอกฉันท์ให้ นางศรัณยา สุวรรณพรหม ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อีกสมัยหนึ่ง เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นที่ประชุมได้เสนอชื่อรองประธานสภาฯคนที่ 1-2 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ วิชาการ ปฏิคม และเลขานุการสภาฯสำหรับ เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ประชุมเสนอชื่อนางสาวทัศณีย์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เป็นเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
นางศรัณยาฯประธานสภาวธจ.หนองบัวลำภู เปิดเผยภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อีกครั้งพร้อมทีมงานที่เข้ามาทั้งหมด 40 คน ซึ่งถือว่ามีหลากหลายอาชีพ หลากหลายเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมอำเภอแต่ละอำเภอจะมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่และขยายลงไปยังวัฒนธรรมของตำบล ซึ่งหากสามารถนำสิ่งเหล่านี้ออกมาแสดงต่อสายตาประชาชนทั้งจังหวัดในทุกเทศกาลได้ก็จะเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม ออกสู่สายตาคนทั้งโลกอีกทางหนึ่ง
ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีประกาศอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คือ “ขิดสลับหมี่” มีลวดลายดอกบัวหลวง ซึ่งเป็นการทอผ้าที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง ลายมัดหมี่ และลายขิด เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของหนองบัวลำภู เกิดจากการรังสรรค์งานที่มีความสวยงาม เป็นภูมิปัญญาการสร้างลวดลายในการทอผ้าชนิดหนึ่ง แล้วจึงนำไปทอเป็นผืน มัดหมี่ที่ทำกันมี 3 ชนิด คือ มัดหมี่เส้นพุ่ง มัดหมี่เส้นยืน และมัดหมี่เส้นพุ่งและเส้นยืน มี”ลวดลายดอกบัวหลวง” คือ ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และสื่อถึงนครเขื่อนขันธ์กาบแก้ว บัวบาน คำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และ”โทนสีชมพู” เป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้ายว่าหากทุกกิจกรรมมีการนำเสนอผ่านเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งมีหลายเครือข่าย เช่น ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน เครือข่ายภาคการท่องเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้าน อื่น ๆ ที่จะสามารถนำมาถ่ายทอดผ่านวิถีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จัดเป็น package ทัวร์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จะจัดกิจกรรมการเดินแบบอัตลักษ์ผ้าหนองบัวลำภู ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น จะเป็นการนำรายได้มาสู่ประชาชนชาวหนองบัวลำภู เพื่อสืบทอดต่อไปอีกยาวนาน นั่นหมายถึงว่าประชาชน ก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้มีความมั่นคงตลอดโดยผ่านวัฒนธรรมตรงนี้ด้วย ก็หวังว่าทุกเครือข่ายจะได้ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันจากนี้เป็นต้นไป ศรัณยาฯกล่าวในที่สุด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู