ศรีสะเกษ(ชมคลิป)ชาวบ้านร้องคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ทับที่นา-เดือดร้อนไร้ที่ทำกิน


เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านสงยาง หมู่ที่ 5 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวนหนึ่ง แห่ประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน จากลำน้ำเสียวในเขตพื้นที่ ต.กุง ผ่านพื้นที่ ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด ไปยังบ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
นางหอมจันทร์ ชูรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านสงยาง หมู่ที่ 5 ต.กุง อ.ศิลาลาด เปิดเผยว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน จำนวนกว่า 50 คน ว่า โครงการดังกล่าว จะทำการวางท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ผ่านที่นาของชาวบ้าน ทั้งนี้ชาวบ้านไม่ยินยอม พร้อมมีการกันพื้นที่สำหรับก่อสร้างถนนตามแนวท่อ กว้าง 15 เมตร โดยนำเสาหลักมาปักแนวเขตก่อสร้างท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ผ่านกลางที่นาของชาวบ้าน โดยไม่แจ้งเจ้าของที่ดินทราบ ซึ่งชาวบ้านบางส่วนยินยอม แต่บางส่วนไม่ยินยอม จึงมีการรวมตัวกันลงชื่อคัดค้านโครงการดังกล่าว
ด้าน นางสิริกร โคตะพันธ์ อายุ 50 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เล่าว่า เจ้าของโครงการดังกล่าวได้เชิญชาวบ้านซึ่งอยู่ปลายน้ำมาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนชาวบ้านพื้นที่ต้นน้ำที่โครงการจะสร้างผ่านพื้นที่ มีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมเพียง 10 คน บางคนไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะเจ้าของโครงการไม่ได้ประกาศหรือแจ้งให้ทราบ และในที่ประชุมชาวบ้านจากพื้นที่ปลายน้ำที่จะได้รับประโยชน์ยกมือเห็นด้วยเป็นส่วนมาก แต่ด้วยชาวบ้านต้นน้ำได้เข้าร่วมประชุมน้อย ได้ยกมือคัดค้านไม่เห็นด้วย แต่เป็นส่วนน้อย จึงได้ยึดมติเสียงข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ต้นน้ำที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ต้องสูญเสียพื้นที่นา ซึ่งบางคนมีที่นาทำกินเพียงน้อยนิด จึงอยากขอให้ยุติโครงการนี้ เพราะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไร้ที่ทำกิน
ด้าน นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มาเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จึงได้ตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำเสียว ไปช่วยเหลือที่ ต.ดู่ ซึ่งกระบวนการตรงนี้ยังอยู่ในระหว่าง เตรียมดำเนินงาน ต้องมีอีกหลายขั้นตอนกระบวนการ ไม่ได้มีข้อสรุปที่จะต้องเอาที่ของชาวบ้านโดยไม่ได้มีการพูดคุย
ซึ่งในกระบวนการตรงนี้ก็จะมีการเจรจากับชาวบ้านว่าการจัดซื้อที่ดินมีค่าชดเชยให้ ในราคาที่พึงพอใจ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ การทำตรงนี้ต้องใช้ที่ดินกันไว้ เพื่อในการสัญจรและบำรุงรักษา แม้จะเป็นโครงการที่ส่งน้ำโดยระบบท่อขนาด 1 เมตรใต้ดิน แต่ต้องมีการใช้ถนนในการสัญจรบำรุงรักษาโครงการจึงต้อง กันที่เอาไว้เพื่อสร้างถนน 15 เมตร ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการประเมินหาราคาค่าชดเชยและจะได้นำไปประชุมหารือร่วมกับชาวบ้านอีกครั้งในเร็วๆนี้.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //รายงาน