ขอนแก่น-ทหารค่ายมหาศักดิพลเสพ ออกรับซื้อสินค้าการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกร

ขอนแก่น-ผบ.ร.8 นำนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ( ผบ.ทบ.) สานต่อ ร.8 และหน่วยรอง ลงพื้นที่ ช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด “ ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”
วันที่ 15 มิ.ย.2564 พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) สานต่อโครงการ “ตามโครงการทบ.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ให้หน่วยทหารขึ้นตรงในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วย ด้วยการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จุนเจือครอบครัว และการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น โดยให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยช่วยเหลือ อุดหนุน รับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรถึงในพื้นที่ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมหารราบที่ 8 พันโท อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน.2 ) ได้สนองตอบนโยบายกองทัพบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงทันทีได้จัดกำลังพลลงพื้นที่รีบดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน ในการรับลงพื้นที่ช่วยเกษตรกร รับซื้อผลไม้ (ฝรั่ง) จากสวนของ นาย ธีรเดช จวงเจิม กษตรกรชุมชน ม.9 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น“ ตามโครงการกองทัพบก.”น้องทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ระลอก 3)และไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ ออกจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อหรือท้องตลาดได้ตามปกติ.
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.2
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร