ผบ.พล.ร.3 ทูลเกล้าถวายรายงานการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.3 (ร.13)แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พันเอกมงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ร่วมปฏิบัติภารกิจกับ พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อทูลเกล้าถวายรายงานแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินการจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 โดย กรมทหารราบที่ 13 รับผิดชอบในการจัดตั้ง โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ , ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ , ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ และ โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งดำเนินการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 130 ไร่

ข้อมูลภาพข่าว จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13