ชัยภูมิ(ชมคลิป)ชาวบ้านพบแมงหามผี 2ตัว ขนาดใหญ่ที่ต้นไม้หน้าบ้านเชื่อมาให้โชค


ชาวบ้านต.โคกสะอาดพบแมงหามผี (แมง) ขนาดความยาวเกือบ 50 ซ.ม.ซึ่งเป็นแมงหายาก น้อยมากที่จะพบในเขตหมู่บ้านหรือชุมชนเชื่อมาให้โชคในวันหวยออก โดยจะนำไปเสียงโชค
นายสุกิจ ไชยศิลป์ อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 157 หมู่ 7 บ้านดอนกอก ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวหลังพบแมงประหลาดที่ต้นไม้แผ่บารมีหน้าบ้านตนเองพร้อมโพสต์ ลงโซเชียลและมีคนพูดไปต่าง ๆ นา ๆ พร้อมเชื่อว่าจะมาให้โชค โดยจะซื้อตาม บ้านเลขที่พบ คือ 157 และยินดีที่จะมอบให้หน่วยงานที่ทำวิจัยเกี่ยวกับแมลงเพื่ออนุรักษ์หรือขนยายพันธ์ุไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปหากไม่มีใครติดต่อมารับได้ที่ 0829940282 หากไม่มีใครติดต่อมาก็จะนำไปมอบให้อุทยานแห่งชาติไทรทองเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป
โดย แมงหามผีที่พบมี 2 ตัว ขนาดความยาว 40 ซ.ม. มีลักษณะ ลำตัวยาว สีกิ่งไม้แห้ง หัวเล็ก มีขา 6 ขา ยาว ๆ เรียวเล็ก คล้ายกิ่งไม้ ขาแต่ละหาอยู่ห่างกัน ส่วนตัวผู้ มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียมาก ขาหน้า ยื่นยาวกว่าหัวคล้ายใบหญ้าแห้ง หรือ กิ่งไม้แห้ง เพื่อล่อเหยื่อแมลงชนิดนี้ จะอาศัยการพรางตัวโดยใช้สีที่กลมกลืนกับกิ่งไม้แห้ง การเปลี่ยนสี ขึ้นกับอุณหภูมิ ความชื้น และ ความเข้มของแสง โดยเซลล์ epidermis ที่อยู่เหนือผิว cuticle จะมีเม็ดสี (pigment granules) เคลื่อนที่เข้าในเซลล์เพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมจากการศึกษานี้จะพัฒนาเพื่อนำไปใช้สู่กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แมลงเป็นต้นแบบ อีกทั้งมูลของแมงหามผี บางชนิดสามารถนำมาใช้เป็นยาแผนโบราณในการรักษาโรคกระเพาะอาหาร สมานแผลในระบบทางเดินอาหาร

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน