เลย-ร.8 จัดกำลังพลเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สถานศึกษาป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม


พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้นำนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่มีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตัวนักเรียนในสถานศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียน จึงให้หน่วยทหารในพื้นที่ประสานกับสถานศึกษา ในการทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับคณะครู อาจารย์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา BKC-80 ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและห้องเรียน ของวิสถานศึกษา ในพื้นที่
โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน 1 ) ได้สนองตอบนโยบาย ผบ.ร.8 และกองทัพบกอย่างต่อเนื่อง นำกำลังพลทหารจิตอาสา ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อน และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ระเบียง ราวบันใด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนตามอาคารเรียน และโรงอาหาร และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนบ้านห้วยพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนเพื่อพร้อมรับการเปิดเทอมของ น้องนักเรียน หลังจากหยุดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอมของนักเรียน หลังหยุดเรียนในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8 พัน.1
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร