ขอนแก่น(ชมคลิป)นายกนักมวยช่วยสนับสนุนทรายอะเบต สารพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตัดวงจรการนำพาไข้เลือดออก

ที่ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วยนายสุรสิต หนันเรือง ร.อ.สุธา จำเปีย รอง นายก อบต.บ้านขาม นายพล รัตนวงศ์สวัสดิ์ ปลัด อบต.บ้านขาม เปิดงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางผดาพร  ผลสว่าง ผอ.รพ.สต.บ้านขาม และ อสม.ทั้ง 16 หมู่บ้านเข้าร่วมพร้อมรับมอบน้ำยาฉีดพ่น รวมทั้งทรายอะเบตเพื่อนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นายก อบต.บ้านขาม เผยว่าทุกปีในช่วงต้นฤดูฝนทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดงับประมาณสั่งซื้อทรายอะเบต และน้ำยาฉีดพ่น เพื่อมอบให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน (อสม.) ทั้ง 16 หมู่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)ตำบลบ้านขาม ทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้ อสม.แต่ละหมู่บ้านได้ออกไปทำการตัดวงจรการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก พร้อมกันนั้นทาง อบต.บ้านขาม ยังได้จัดเจ้าหน้าที่นำเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดที่อยู่ของยุง ออกไปช่วยพ่นตามสถานที่หน่วยงานราชการ เช่น วัด โรงเรียนต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในตำบลบ้านขามในปีนี้ยังจะไม่มีแพร่เชื้อ หรือมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก แต่การป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ เหมือนเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม จะทำให้ประชาชนปลอดภัยจากการติดเชื้อไข้เลือดออกที่มายุงลายเป็นพาหะนำเชื้อได้