ขอนแก่น-มอบเครื่องดื่มให้กำลังใจ

เภสัชกรหญิง พภัสสรณ์ แสงกุล พร้อมคุณศิริญาพร ออนา มอบเครื่องดื่ม Pocari Sweat เพื่อเป็นกำลังให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ทุกคน โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น รับมอบ จำนวน1,920 ขวด มูลค่า 48,000 บาท.

ภัสสะ บุญธรรม.รายงาน.