หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ชาวบ้านเฮ! สุดปลื้มการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง วางเสาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สร้างฝันเป็นจริง

ชาวบ้านเฮ! สุดปลื้มการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง วางเสาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สร้างฝันเป็นจริงแก่ชุมชน อย่างรวดเร็ว ตามสโลแกนที่ว่า “ไฟฟ้าสร้างทั่วทิศ สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย”
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ 3 มิย.64 ที่ถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านนากอก-บ้านโคกล่าม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายกัลยน ยศพิมพา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ เสมอหน้า หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่กำหนดจุดและวางเสาและระบบสายไฟฟ้าภายใต้โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าครัวเรือนใหม่(คฟม)ถนนสายนากอก-กุดดุกสุขเกม เชื่อมต่อเข้ามาไปยังหมู่บ้านโคกล่าม(ชุมชนโคกโนนนา) ระยะทาง 3.5 กม.โดยมีราษฏรที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ จำนวน 11 ครัวเรือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564 โดยมีนางสาวนวนนิ้ม แสนสมบัติ ผช.ผญบ.โคกล่าม ม.2 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง และชาวบ้านที่อยู่ในเขตไฟฟ้าผ่าน ร่วมอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้
นายธีรศักดิ์ เสมอหน้า หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง กล่าวว่าภายหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านนากอก บ้านโคกล่าม ที่มีที่ทำเกษตรและอยู่อาศัยในบริเวณระหว่างบ้านนากอก-กุดดุกสุขเกษม และชาวบ้านโคกล่าม ร่วม 25 ครัวเรือน แต่มีบ้านของราษฏรที่มีคุณลักษณะเข้าเกณฑ์เพียง 11 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนในที่เรื่องของแสงสว่างเพื่อที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรมานาน ร่วม 30 ปี และหลังได้รับการร้องขอทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตามสโลแกนที่ว่า “ไฟฟ้าสร้างทั่วทิศ สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย” แต่อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวยังมีบ้านเรือนแต่ละหลังอยู่ห่างไกลกัน เสี่ยงต่อการลักลอบขโมยตัดสายไฟฟ้าเพื่อนำไปขาย การไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษา เพื่อป้องกันและประโยชน์ของส่วนรวม
ทั้งนี้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง ได้อนุมัติโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าครัวเรือนใหม่(คฟม)ถนนสายนากอก-กุดดุกสุขเกม เชื่อมต่อเข้ามาไปยังหมู่บ้านโคกล่าม(ชุมชนโคกโนนนา) ระยะทาง 3.5 กม โดยได้เร่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และคาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ส่วนครอบครัวที่เหลือและอยู่ห่างไกลออกไป ผู้จัดการฯฝากย้ำมาขอให้นำเอกสารหลักฐานบ้านเลขที่ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและส่งเรื่องไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีบุญเรือง เพื่อจะดำเนินการให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป
ด้าน นางสาวนวนนิ้ม แสนสมบัติ ผช.ผญบ.โคกล่าม กล่าวว่าวันนี้ต้องขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอศรีบุญเรือง และทุกคนที่ได้ช่วยเหลือให้ชาวบ้านตาจะได้สว่างขึ้น คิดว่าต่อไปชีวิตและความเป็นอยู่คงสุขสบาย และนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับชาวชุมชนโคกโนนนา บ้านโคกล่าม บ้านนากอก และผู้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ในขณะเดียวกัน นายสวัสดิ์ ขุยทอง ชาวบ้านโคกล่าม ที่มาเข้าร่วมแสดงความดีใจแก่ครอบครัวผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ พร้อมยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้ที่อยู่ 2 ข้างทางเพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการจ่ายกระแสไฟฟ้า
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู